Dw Friday Crofton onwardsDW Friday PewseyDW Friday Start/ PoundSaturday StartAldermastonCounty WeirHambledon24 finish before 095524 finish before 103024 finish before 1200DW stage finish before 0930DW Stage k2 finish before 1000DW Stage finish before 1020Monday Before starts.k1 before 0915k1 after 0915Molesey day3DW Stage finish after 1020